top of page

Neeme malevarühma tegemised

13. juunil alustasid tööd 10 Jõelähtme valla Neeme rühma malevanoort.

Malevanoored töötasid 7 tööpäeva ja igal päeval ootasid noori ees erinevad tööülesanded.

Tegime heakorratöid nii Neeme kui Kaberneeme külas, töötasime Jõelähtme Golfis, Taju Restos, Neeme Mudilas ja Kaberneeme sadamas. Koostöös Tõnu Vaheriga puhastasime ja värvisime 11 uhket pinki, mida iga külaelanik märkab Neeme külas jalutades. Tehnoloogia päeval ehitasid noored kohalikus mobiilses töökojas Lauri Soosaare juhendamisel Neeme Mudilasse ägeda puidust veoautokujulise liivakasti. Samuti valmisid noorte malevlaste käe all kingitused kohalikule omavalitsusele - puidust isevalmistatud kalendrid. Noored said aimu, kuidas tooteid valmistakse, milline on tootearendusprotsess ning ise käed-külge panna puidust toodete valmistamisel (saagisime, lasergraveerisime, komplekteerisime, liimisime, voltisime kinkepakke, pakendasime, lisasime kinkekleepsud, pidasime arvestust ja tegime kvaliteedikontrolli).

Nagu ikka malevas kombeks, käib töö ja vile koos. Neeme malevarühma noortel oli võimalus osaleda Psühhobussi meeskonna poolt korraldatud ajulabori töötoas ja maleva keskpaigas õnnestus meil külla kutsuda tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa, kes jagas noortele infot ja inspiratsiooni karjääri-, tuleviku töövalikute ja tööõnne teemadel. Maleva lõpetasime peoga Jõelähtme Golfis, kus esinesid Säm ja Sander Õigus.

Suur tänu tublidele malevanoortele ja tööandjatele ning Jõelähtme vallavalitsusele!


Kokkuvõtte JÕM2022 tegevustest leiab meie kohalikust vallalehest


43 views

Recent Posts

See All
bottom of page